"Masterplan"

 

Justitie heeft mij benaderd om een onderzoek en masterplan te ontwikkelen voor gedetineerden. Dit heeft er ook toe geleid dat ik een aantal maanden werkzaam ben geweest bij de PI om een beter beeld te vormen van de positie van deze doelgroep. Er liggen kansen echter moeten we nog een aantal beperkingen weten op te lossen om deze mensen respectvol te integreren. Het zal in ieder geval sprake zijn van maatwerk, waarbij specifieke kennis en begeleiding nodig zal zijn. De uitdaging is de diversiteit van nationaliteit, beperkende factoren als IQ en aandoeningen.

 

 

 

 

Nominatie door koninklijke metaalunie

 

"Smart People Award 2015"

 

De coaching heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de nominatie van deze Award. Vooral het resultaat wat wij hebben behaald in het opleiden en begeleiden van medewerkers is opgemerkt. Er komt een kanteling in de arbeidsmarkt, een tekort aan technisch personeel dus is er een andere aanpak nodig om dit op te vangen. Binnen 1 jaar met een beperkt budget 13 mensen vanuit de bijstand geholpen naar een reguliere baan.

 

 

 

 

EMDR  / Samenwerking

 

De jarenlange samenwerking met Irma, heeft ertoe bijgedragen dat ik mensen met burn-out symptomen, sneller en efficiënter kan helpen. Waar elders lange wachtlijsten zijn, schakelen wij snel en cliënt gericht.  Zo doe ik o.a. het vooronderzoek, thuis en werkbezoek, zodat we de rode draad kunnen definiëren. Irma, verzorgt vervolgens het EMDR traject, waarna ik vervolgens het re-integratie begeleid.

 

Wanneer EMDR?

 • Prikkelbaarheid
 • Woede uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van affect
 • Intense reactie van angst
 • hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving

 

Fusie tussen Cliëntenraad Riagg / Virenze

 

Als voorzitter van de CR, met succes de fusie tussen de CR Riagg en Virenze afgerond, waardoor er nu één slagvaardige Cliëntenraad staat. De samenwerking met de bestuurders zorgt ervoor dat we optimaal functioneren en iets kunnen betekenen voor onze cliënten.

 

 

 

Interview okt. 2014 

VS Groep BV denkt aan de maatschappij.

Wie kansloos is op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren met Wajong-uitkering of oudere werklozen, hoeft niet langer te treuren. VS Groep BV biedt deze mensen graag een kans. ,,We willen sociaal bezig zijn en leiden graag mensen op,” legt Smeets uit. ,,Deze mensen verdienen ook een kans op de arbeidsmarkt. Ik heb zelf een kind in een rolstoel, dus weet hoe deze mensen zich voelen. Mijn drijfveer is om de minder bedeelden in de maatschappij ook een kans te geven zich te ontplooien.” Ook met de zogenaamde re-integratie projecten hoopt de kersverse onderneming een bijdrage te kunen leveren aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Smeets:,,We begeleiden allerlei mensen uit de onderkant van de maatschappij. Ook zij verdienen een kans op de arbeidsmarkt. We werken samen met verschillende organisaties om dit te realiseren. Het pakket dat

wij aanbieden is heel breed. We helpen deze mensen graag weer aan een baan.” Een ander speerpunt van VS Groep BV is het veroveren van de markt voor sprinklerinstallaties. ,,We willen graag nieuwe markten aanboren,” zegt Smeets. ,,Wij zijn als enige in Limburg gecertificeerd voor het installeren van sprinklers

op de waterleiding. Deze sprinklers willen we onder meer toepassen in studentenhuizen en horecagelegenheden om zo de vluchttijd te verruimen bij calamiteiten. Als er nu brand uitbreekt, staat een woning binnen drie minuten in lichte laaien. Met een sprinklerinstallatie gebeurt dat niet zo snel. Het duurt veel langer voor een heel huis afb randt. De brandweer is hier ook groot voorstander van. Het redt levens en is er meer ti jd om de boel te blussen.VS Groep BV groeit hard, maar tot op heden financierde het bedrijf alles uit de eigen portemonnee. En daar moet verandering in komen, vindt Smeets. ,,Ik zou graag eens in gesprek gaan met de brandweer en de ambtenaren van de gemeente. Ook zij zijn gebaat bij een goede veiligheid van horecagelegenheden en het creëren van banen voor werklozen. We zijn een nieuwe speler in de markt, maar dan op een ander segment. Met subsidies van de gemeente kunnen we nog veel meer betekenen voor de maatschappij. We hebben inmiddels ondervonden dat banken niet meer staan te springen om MKB-bedrijven te financieren. Als we een plaats willen krijgen tussen de gevestigde orde, is hulp van de gemeente vereist.