Het outplacementprogramma

 

Coaching

·         (Balans opmaken)

Verwerken van de ‘gedwongen’ functieverandering en bezinning op de ontstane situatie. Bespreken van dilemma’s, zelfbeeld, motivatie en verdere ontwikkeling.

·         Oriëntatie op de eigen mogelijkheden

Via een systematische aanpak wordt een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteit.

Dit houdt o.a. in: 

 1. inhoudelijke en persoonlijke (gedrags)begrenzingen;
 2. persoonlijke succesfactoren;
 3. groeikansen en knelpunten;

 

Training Arbeidsmarktoriëntatie

·         Het onderzoeken van persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

 1. hoe zit de markt in elkaar;
 2. waar vind ik een optimale arbeidssatisfactie;
 3. hoe moet de functie er taakinhoudelijk uitzien;
 4. welke bedrijfscultuur past het beste;

·         Netwerken

 1. opbouwen van een netwerk;
 2. leggen van netwerkcontacten;
 3. opstellen van een persoonlijk profiel;
 4. oefenen van netwerkgesprekken;

·         Sollicitatievaardigheden

 1. inhoud en opstellen van een persoonlijke Curriculum Vitae (CV) en verschillende soorten sollicitatiebrieven;
 2. vacature analyse;
 3. oefening en training in sollicitatiegesprekken;
 4. wat is beïnvloedbaar en hoe;
 5. waarom scoor ik wel/niet;
 6. omgaan met lastige vragen;